X Przegląd Piosenki Żołnierskiej w Zamościu - listopad 2019 -

Utworzono dnia 17.12.2019