Depresja u osób z niepełnosprawnością intelektualną

Utworzono dnia 02.11.2021

Depresja u osób z obniżoną sprawnością intelektualną pojawia się zdecydowanie częściej niż wśród osób w intelektualnej normie, jej diagnozo­wanie jest jednak bardzo utrudnione. Podstawowym problemem wydaje się tu być bardzo duże zróżnicowanie w zakresie stopnia osiągniętych umiejętności poznawczych i społecznych przez osoby niepełnosprawne intelektualnie. Objawy depresji u takich osób zależne są bezpośrednio od stopnia niepełnosprawności intelektualnej. Tym samym u jednostek z NI lekką symptomy depresji nie będą na ogół wyraźnie odbiegać od jej przejawów w grupie osób pełnosprawnych. Im jednak większe odchylenie od normy, tym bardziej depresja przejawia się pod postacią objawów nietypowych dla tej choroby.

Do powszechnie występujących objawów depresji, tj. takich, któ­re mogą pojawić się niezależnie od stopnia upośledzenia zalicza się, m.in.: wyraźnie obniżony nastrój, afekt depresyjny (apatia, zobojętnienie) oraz problemy ze snem.

W upo­śledzeniu głębokim i znacznym wyróżnić można takie nietypowe objawy, jak: nadmierna drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, nasilone zaburzenia za­chowania oraz utrata zdolności adaptacyjnych (przystosowawczych). Często pojawiają się tu również: zachowania agresywne, samouszkodzenia i krzyk.

Niepełnosprawność intelektualna umiarkowana związana jest z kolei z działaniami autoagresywnymi oraz unikaniem kontaktu z innymi, podczas gdy w upośledzeniu lekkim do specyficznych objawów depresji zalicza się: płaczliwość, zmiany nastroju podczas dnia, utratę energii, brak zainteresowań, niską samoocenę.

Można stwierdzić, że wraz z większym stopniem niepełnosprawności intelektualnej u osoby doświadczającej depresji przeważają symptomy nietypowe, tj. autoagresja i nadaktywność. Zgodnie z tą zależnością wzrastają również skłonności chorych do uzewnętrzniania stanów emocjonalnych i podwyższonego napięcia oraz kierowania negatywnych emocji na otoczenie.

Jak postępować z chorym na depresję? Podstawą skutecznego leczenia depresji jest dobra współpraca między lekarzem i pacjentem, wsparcie rodziny i przyjaciół. Od postawy rodziny zależy bardzo wiele. Nie powinno wymagać się od chorego „wzięcia się w garść”, bo jego choroba polega właśnie na niemożności „wzięcia się w garść”. W okresie depresji nie powinno się podejmować ważnych decyzji, poza tą o leczeniu. Chory powinien być aktywny na tyle, na ile pozwala mu nasilenie choroby. Każdą normalną aktywność należy traktować jak sukces. Chory powinien starać się utrzymać pewne rytmy i przyzwyczajenia: pory kładzenia się spać i wstawania, pory posiłków („jedzenie przez rozsądek”), codzienny spacer.

 

Szczegółowe informacje dla bliskich chorego na depresję:

 1. Nie traktuj depresji jako lenistwa, słabego charakteru, złej woli. Depresja jest chorobą taką, jak nadciśnienie tętnicze, zawał serca czy cukrzyca.
 2. Nie udzielaj rad typu: „Weź się w garść!”, „Otrząśnij się”, „Nie histeryzuj”, „Inni mają gorzej”. Nie udzielasz ich przecież osobom z zawałem serca czy udarem mózgu.
 3. Nie wysyłaj swojego bliskiego na urlop, żeby odpoczął. Depresję trzeba leczyć.
 4. Gdy podejrzewasz u osoby bliskiej depresję – nakłoń ją do wizyty u lekarza psychiatry lub psychologa. Jeśli się to nie uda, spróbuj przynajmniej zasięgnąć opinii lekarza rodzinnego (lub lekarza, do którego chory ma zaufanie).
 5. Gdy masz trudności z przekonaniem swojego bliskiego o potrzebie leczenia (lub przynajmniej konsultacji) zwróć się po pomoc do osoby, która ma u niego/niej autorytet.
 6. Przypominaj choremu o wizytach w poradni zdrowia psychicznego i regularnym przyjmowaniu leków. Zbyt wczesne przerwanie leczenia grozi nawrotem objawów.
 7. Nie staraj się na siłę swojego bliskiego rozweselać, organizować mu czasu. Nie narzucaj się, ale bądź w pobliżu, oferując swą pomoc, gdy jest taka potrzeba.
 8. Bądź cierpliwy i wyrozumiały. Wiele dodatkowych obowiązków może spaść na Twoje barki.
 9. Depresję można wyleczyć. Spróbuj zaszczepić to przekonanie w chorym.
 10. Odradzaj choremu podejmowanie ważnych decyzji. On widzi swoje sprawy w „czarnych barwach”. Pesymistycznie patrzy w przyszłość.
 11. Unikaj przygodnie zasłyszanych opinii. Zdobądź jak najwięcej rzetelnej wiedzy na temat depresji.
 12. Wszystkie wypowiedzi o samobójstwie traktuj z powagą. Nie jest prawdą, że jeśli ktoś mówi o samobójstwie, to go nie popełni.
 13. Pamiętaj o sobie. Choroba bliskiego może rodzić frustrację, złość, bezsilność, poczucie winy. To jest zrozumiałe. Nie wstydź się zasięgnąć porady u specjalisty, np. psychologa lub lekarza psychiatry, jak radzić sobie z tymi uczuciami.
 14. I najważniejsze – pamiętaj, że depresja jest uleczalna!