II PRZETARG NIEOGRANICZONY

Utworzono dnia 28.11.2014

Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie w dniu 28.11.2014 r. rozpoczęło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego samochodu typu minibus - 9 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie.
      Zamawiający informuje, iż zadanie jest realizowane w ramach projektu pn. "Poprawa warunków dojazdu osób niepełnosprawnych – uczestników WTZ w Hrubieszowie - Po pierwsze bezpieczeństwo".
       Numer ogłoszenia: 247303 – 2014; data zamieszczenia: 28.11.2014

 

Więcej