Kochani,

Utworzono dnia 27.02.2022
PSONI potępia barbarzyńską zbrojną agresją Rosji w Ukrainie. Wyrażamy pełną solidarność z całym narodem ukraińskim i poparcie dla Ukrainy jako suwerennego państwa.
Jesteśmy przerażeni dramatyczną sytuacją naszych ukraińskich sąsiadów, szczególnie boimy się o osoby z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny, które uciekają z Ukrainy do Polski oraz tych, którzy nie mają takiej możliwości.
Społeczność PSONI jak zawsze jest gotowa do działania i deklaruje wsparcie z wykorzystaniem sieci zasobów naszych Kół terenowych. Koła PSONI m.in. w Hrubieszowie, Jarosławiu, działające przy granicy polsko-ukraińskiej już od 24 lutego podejmują konkretne działania pomocowe, w tym przyjęły już wiele rodzin z Ukrainy i zapewniły im bezpieczeństwo.
Ponadto:
- Planujemy uruchomić Ogólnopolską Infolinię dla rodzin uchodźców z niepełnosprawnością intelektualną z Ukrainy, która będzie obsługiwana przez Koło PSONI w Gdańsku – szczegóły już jutro
- Gromadzimy informacje od Kół PSONI na temat miejsc noclegowych, transportu, sprzętu rehabilitacyjnego, środków medycznych itp., które możemy zaoferować Uchodźcom z Ukrainy
Ściśle współpracujemy z samorządami lokalnymi, żeby zintensyfikować wsparcie
- Będziemy występować do władz o uproszczenie procedur umożliwiających objęcie osób z Ukrainy rehabilitacją i innymi działaniami realizowanym przez Koła PSONI
- Poszukujemy informacji o osobach z niepełnosprawnością intelektualną pozostałych w ukraińskich domach pomocy społecznej.
 
???????? Sława Ukrajini! ????????