KOLEJNY SUKCES ARTYSTYCZNY PRACOWNI PLASTYCZNEJ I DZIEWIARSKIEJ WTZ!

Utworzono dnia 11.09.2016

Wygląda na to, że osiągnięcia w dziedzinie sztuki stały się już tradycją naszego Warsztatu.
W dniu 7 września 2016 roku delegacja laureatów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” etapu wojewódzkiego pod hasłem „Gdy w sercu kwitnie muzyka” - z WTZ w Hrubieszowie - odebrała dyplomy uznania i nagrody rzeczowe za swoje dokonania artystyczne. Tym razem dostrzeżono talent i wyróżniono dwoje uczestników Warsztatu: Roberta Daciuka (pracownia plastyczna) i Katarzynę Wierzchowską (pracownia dziewiarska) odpowiednio w kategoriach – Malarstwo i witraż oraz Rzeźba kameralna i płaskorzeźba. Robert Daciuk otrzymał wyróżnienie oraz nagrodę za pracę zatytułowaną: „Emocje” - dyptyk i zakwalifikował się do etapu ogólnopolskiego konkursu. Natomiast Katarzynie Wierzchowskiej wręczono dyplom za instalację pt. „Etiuda o poranku”, której motywem przewodnim jest... kawa. Szczęśliwym laureatom w pierwszej kolejności pogratulowała, obecna na uroczystości w Domu Kultury w Świdniku, Kierownik WTZ w Hrubieszowie Małgorzata Kudrel, a następnie towarzyszące jej i uczestnikom terapeutki: Bożena Agneża i Halina Zalichta.
      Dołączamy się do serdecznych gratulacji dla naszych artystów!

Utworzono: 13.07.2017