Nasza pomoc trwa!

Utworzono dnia 09.03.2022

PSONI Koło w Hrubieszowie Warsztat Terapii Zajęciowej w dalszym ciągu pomaga uchodźcom wojennym z Ukrainy.

Podjęto szereg charytatywnych inicjatyw na rzecz uchodźców. Artykuły żywnościowe oraz środki higieniczne (zwłaszcza dla dzieci) dostarczono do punktu pomocowego w Kryłowie. Zakupiono także produkty pierwszej potrzeby dla dzieci (soki, musy, owoce, jogurty, pampersy, ręczniki papierowe, chusteczki nawilżane itp.). Kolejna partia żywności (wędliny, masło, owoce) została przekazana dla wolontariuszy zakwaterowanych w Kryłowie. Następnie zawieziono dary rzeczowe do Dołhobyczowa.

Ze środków własnych Stowarzyszenia przewieziono 7 osób (matki z dziećmi) z miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy zorganizowanego z ramienia powiatu hrubieszowskiego przy ulicy Grabowieckiej 18 w Hrubieszowie do miejscowości Gębice w Wielkopolsce. Przywieziono stamtąd dary rzeczowe dla Ukraińców od mieszkańców Gębic.

Następnego dnia (także w ramach finansów naszego koła PSONI) przetransportowano z Hrubieszowa 8 uchodźców - 3 osoby do Lublina i 5 osób wraz z ich zwierzętami domowymi do Warszawy.

W drodze powrotnej kierowca WTZ przy PSONI Koło w Hrubieszowie otrzymał od pani Justyny 50 ciepłych koców dla dzieci (mieszkanki Warszawy, z pochodzenia hrubieszowianki). Z kolei w Chełmie pani Ewa przekazała 40 koców termicznych na potrzeby ukraińskich uchodźców. Dary od obu kobiet nasz pracownik zawiózł do Punktu Recepcyjnego w Hrubieszowie, a stamtąd przekazano je na przejście graniczne z Ukrainą w Zosinie. 

Regularnie, w miarę zgłaszanych potrzeb w WTZ w Hrubieszowie przygotowywany jest catering w postaci pożywnych kanapek z przeznaczeniem dla potrzebujących uchodźców zza wschodniej granicy. 

Utworzono: 09.03.2022