OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Utworzono dnia 26.01.2015

"Hrubieszów: dostawa fabrycznie nowego samochodu typu mini - bus 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Warsztatu Terapii Zajęciowei w Hrubieszowie. Zamawiający informuje, iż zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Poprawa warunków dojazdu osób niepełnosprawnych - uczestników WTZ w Hrubieszowie - Po pierwsze bezpieczeństwo. Numer ogłoszenia: 10767 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015".

ZAŁĄCZNIKI