Spotkanie wielkanocne w WTZ

Utworzono dnia 11.04.2022

Pandemia w odwrocie. Powracamy więc do tradycyjnych zwyczajów naszej wspólnoty, które celebrowaliśmy zawsze w grupie. Jednym z nich jest coroczne „Święcone”. Daje ono nam okazję złożenia sobie nawzajem wielkanocnych życzeń, powiedzenia innym paru serdecznych słów, no i pielęgnowania starej i pięknej polskiej tradycji związanej z czasem Wielkiej Nocy.
Nasze spotkanie w dniu 8 kwietnia 2022 roku uroczyście rozpoczęła Kierownik Małgorzata Kudrel i złożyła wszystkim uczestnikom i pracownikom z serca płynące życzenia, symbolicznie dzieląc się wielkanocnym jajkiem. Następnie uczestnicy przeszli do swoich pracowni, gdzie przy odświętnie nakrytych stołach również złożyli sobie nawzajem życzenia i spożyli symboliczne „święcone”, które przygotowała pracownia gospodarstwa domowego pod kierunkiem swojej terapeutki Aliny Mięczak.
Zbierając się razem z tej okazji wszyscy odczuliśmy nie tylko szczególną atmosferę Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, ale także mieliśmy wrażenie powrotu do znajomej i wreszcie odzyskanej rzeczywistości sprzed rygorów światowej epidemii. Rzeczywistości, w której jest miejsce na długo oczekiwaną swobodę i beztroskę.

Utworzono: 11.04.2022