ŚWIATOWY DZIEŃ GODNOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Utworzono dnia 05.05.2015

  […] Choć trudno – nie ustawaj!
                                                                         I nigdy, nigdy, nigdy...
                                                                   Nigdy się nie poddawaj!


         Dzień 5 maja jest datą szczególną. Wówczas obchodzimy Światowy Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. To jest ten moment, w którym ludzie pełnosprawni mają okazję przystanąć w pędzie codziennego życia. Przystanąć po to, by zastanowić się, czy znają ze swojego otoczenia osoby niepełnosprawne intelektualnie, postarać się wczuć w ich myśli i uczucia. Bo taka głęboka refleksja pozwoli lepiej takie osoby zrozumieć. I nie tylko zrozumieć, ale może też pomyśleć nad sposobami, dzięki którym życie niepełnosprawnych intelektualnie będzie łatwiejsze, pełniejsze, bardziej radosne i satysfakcjonujące.
         Nie zapominajmy przy tym, że wszelka deklarowana im pomoc i wsparcie powinny być oferowane z wyczuciem i poszanowaniem godności osoby ludzkiej, jak zalecał w swoich kazaniach i pismach wielki autorytet Polaków i świata – papież Jan Paweł II.
         Niepełnosprawni intelektualnie nie chcą i nie potrzebują litości, pobłażliwych spojrzeń, podkreślania ich osłabionej przez schorzenia pozycji życiowej – rodzinnej, społecznej, zawodowej. W większości rozumieją swoją sytuację, dlatego chętnie i z wdzięcznością przyjmą szczere i pełne szacunku dla nich wsparcie. Czasem wystarczy naprawdę niewiele – rozmowa, podanie ręki, uśmiech... Nie pozwólmy, by osoby niepełnosprawne intelektualnie stały obok nas – zdrowych, ale odnalazły ważne miejsce i sens życia w pełnej integracji z rozumiejącym ich wartość społeczeństwem.