Wycieczka do Poleskiego Parku Narodowego

Utworzono dnia 10.09.2021

W dniu 7.09.2021 wyjechaliśmy na wycieczkę krajoznawczą do Poleskiego Parku Narodowego. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od siedziby dyrekcji PPN w miejscowości Urszulin.
Pan przewodnik zapoznał nas z historią parku, oraz pokazał nowo wyklute z jaj żółwie błotne. Kolejnym punktem wycieczki było przejście ścieżką dydaktyczna „Dąb Dominik”, na trasie przewodnik opowiadał o roślinności i zwierzętach znajdujących się na terenie parku oraz o bagnach, które zajmują większość obszaru PPN. Po powrocie z trasy zwiedzaliśmy muzeum parku, a na zakończenie wycieczki zorganizowano ognisko, w którym upiekliśmy kiełbaski i zadowoleni wróciliśmy do domu.

 

 

Utworzono: 10.09.2021