Pracownia ogrodniczo - kwiatowa

Program rehabilitacji i terapii w pracowni obejmuje zakres prac związanych z rozbudzeniem poczucia piękna, estetyki w otaczającym środowisku oraz stałego rozwoju sprawności manualnych. Pracownia ogrodnicza to miejsce w którym uczestnicy mają możliwość rozwoju umiejętności i zdobywania wiedzy między innymi z zakresu opieki nad roślinami propagowanie zdrowego stylu życia oraz zrozumienia zjawisk występujących w przyrodzie, posługiwania się narzędziami i sprzętami ogrodniczymi. Poprzez wszelkiego rodzaje prace w plenerze jak i w pracowni ogrodniczej, zdobywają fundamentalną wiedzę niezbędną do wykonania prac w ogrodnictwie.

Realizowane w ramach zajęć zadania kształtują ich charaktery oraz wpływają na pozytywną motywację do działania. Jednym z zadań pracowni jest wykonywanie kwiatów z różnych surowców (krepina, krepa, organdyna, papier, płótno itp.) oraz wykonywanie kompozycji florystycznych płaskich i przestrzennych z żywych i suszonych roślin. Dbając o warsztatową faunę i florę, zarówno w pomieszczeniach jak i na terenie ogrodu, uczestnicy maja okazję do częstego obcowania z przyrodą co terapeutycznie wpływa na ich emocje. Plan pracy pracowni jest dostosowany do zmieniających się pór roku, warunków atmosferycznych oraz indywidualnych predyspozycji uczestnika. Wykonując wspólnie wcześniej omówione i zaplanowane zadania, rozwijana jest umiejętność efektywnej współpracy w grupie. Istotnym elementem zajęć w pracowni jest także kształtowanie u podopiecznych podstawowych postaw zawodowych i społecznych jak:

  • organizowanie sobie warsztatu pracy,
  • przestrzeganie zasad BHP,
  • planowanie pracy,
  • dokładność wykonywanych prac,
  • dbałość o narzędzia i materiały,
  • zdolność zapamiętywania i wykonywania poleceń.

GALERIE