Pracownia pamiątkarska

Pracownia pamiątkarska zajmuje się wytwarzaniem przedmiotów ozdobnych i użytkowych. Uczestnicy poznają w niej i doskonalą posługiwanie się różnymi technikami plastycznymi i rękodzieła oraz uczą się samodzielnie wykonywać przedmioty. Rozwijają umiejętność współpracy w grupie i komunikacji z innymi. Zajęcia realizowane w pracowni rozwijają u uczestników sprawność manualną i poczucie estetyki. Uczestnicy uczą się dokładności i cierpliwości przy wykonywanej pracy, ponadto ćwiczą funkcje poznawcze.

W pracowni wytwarzane są m.in. kartki i pamiątki okolicznościowe, zakładki do książek, stroiki oraz wyroby z modeliny, takie jak figurki ozdobne, guziki, magnesy na lodówkę czy też biżuteria.

Utworzono: 06.10.2020