Pracownia plastyczna

Ogólnymi celami terapii w pracowni plastycznej jest rozwijanie sprawności manualnych, poznawanie świata barw, rozróżnianie kształtów, rozwijanie ekspresji twórczej i wyobraźni oraz obcowanie ze sztuką.

Cele te realizowane są poprzez takie formy pracy jak: nauka prawidłowego posługiwania się przyborami malarskimi, poznawanie technik plastycznych i malarskich takich jak: rysunek, malarstwo, rzeźba, grafika, collage, papieroplastyka, witraż. Rozwianie sprawności manualnych odbywa się poprzez malowanie na dużych płaszczyznach za pomocą wałków, pędzli malarskich, dłoni; formowanie mas plastycznych: wyrabianie, wałkowanie, wycinanie kształtów za pomocą noża, cięcie nożyczkami, wycinanie kształtów z papieru. W pracowni wykonuje się również malowanie farbami akrylowymi, plakatowymi, akwarelowymi, witrażowymi na podłożach z papieru, płótna, drewna, szkła, tworzyw sztucznych itp.

W pracowni plastycznej duży nacisk kładzie się na rozwijanie ekspresji twórczej, a szczególnie estetyki, wyobraźni, kojarzenia, wyrażaniu emocji. Efekty starano się osiągnąć poprzez malowanie postaci ludzkiej, malowanie autoportretu, nauka rozróżnianie kolorów - posługiwanie się barwami kontrastowymi, kojarzenie nazw kolorów, malowanie „martwej natury”

Ważną sferą rozwijaną poprzez kontakt ze sztuką jest uspołecznienie. Działania na tym polu przybierają różne formy, takie jak: wycieczki do galerii, do Domu Kultury, do biblioteki miejskiej - oglądanie wystaw plastycznych, fotograficznych, rzeźby. Prace przygotowywane przez uczestników niejednokrotnie zgłaszane są na konkursy i wystawy plastyczne gdzie często są nagradzane oraz wyróżniane.

GALERIE