Pracownia poligraficzna

Zajęcia w pracowni poligraficznej mają za zadanie naukę praktycznej obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarka, skaner, laminarka, gilotyna, ksero itp. Uczestnicy poznają również multimedialne programy edukacyjne, jak również podstawowe oprogramowanie biurowe oraz te służące również do zabawy.

Każdy uczestnik traktowany jest indywidualnie, w zależności od możliwości, tak aby mógł znaleźć coś dla siebie i aby wykonywał taką pracę z komputerem, zgodnie z posiadanymi predyspozycjami.

W pracowni uczestnicy przy współudziale terapeuty wykonują: dyplomy, zaproszenia, ulotki reklamowe, wizytówki, redagują i drukują gazetkę warsztatową i wiele innych ciekawych rzeczy. Poprzez ćwiczenia z komputerem uczestnicy rozwijają swoje umiejętności abstrakcyjnego myślenia, ćwiczą manualnie ręce w trakcie korzystania z klawiatury oraz koordynację wzrokowo - ruchową podczas korzystania z myszki. Jako że pracownia ma dostęp do sieci Internet uczestnicy również uczą się przeglądać i wykorzystywać tę skarbnicę informacji. Korzystają także z programów graficznych do obróbki zdjęć cyfrowych, oraz innych programów które mają za zadanie rozwinąć zainteresowania uczestników. Uczestnicy w ramach terapii pomagają w robieniu zdjęć na imprezach odbywających się na terenie WTZ, pomagają w tworzeniu kart świątecznych i okolicznościowych, prowadzą gazetkę ścienną znajdująca się w warsztacie. Pracownia organizuje również projekcje filmów dla uczestników w ramach filmoterpii.

W ostatnich latach komputer stał się nieodzowną częścią naszego społeczeństwa i życia, dlatego nabyte umiejętności w pracowni poligraficznej, pomogą uczestnikom w znalezieniu zatrudnienia na rynku pracy, oraz w życiu codziennym.

Utworzono: 04.07.2017