Pracownia umiejętności społecznych

Głównym celem w tej pracowni jest przygotowanie uczestnika do jak najbardziej samodzielnego, świadomego i aktywnego życia w społeczeństwie oraz na zwiększaniu zaradności życiowej naszych uczestników poprzez treningi: czystości, ekonomiczny, kulinarny. Podopieczni uczą się nawiązywania dialogu i prowadzenia rozmów, aktywnego słuchania, odpowiedniego reagowania na sytuacje trudne, wyrabiania właściwych postaw i zachowań obywatelskich, aby w sytuacji zagrożenia uczestnicy potrafili samodzielnie wezwać karetkę pogotowia, straż pożarną, policję, inne służby lub sąsiadów. Uczą się również asertywności, zachowania w grupie, załatwiania spraw urzędowych itp.

W pracowniach umiejętności społecznych uczestnicy wykonują różne prace, doskonalą już znane techniki pracy i poznają nowe, prowadzą biblioteczkę warsztatową. W pracowni uczestnicy mają rozwijać zainteresowania czytelnicze, poznawać opowiadania i wiersze. Zakłada się, że nauczą się jednocześnie poprawnej wymowy, swobody wypowiedzi, a także wzbogacą swoje słownictwo. Podczas zajęć zdobywają praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego życia jak np. liczenie pieniędzy oraz rozpoznawania ich nominałów czy korzystanie z dóbr współczesnej techniki (telefon komórkowy, Internet, konto internetowe). Zdobywają wiedzę o otaczającym ich świecie, poznają tradycje, zwyczaje i kulturę. W okresach przedświątecznych wykonują kartki i stroiki, które wystawiane są na kiermaszach oraz w ramach tej pracowni przygotowują imprezy okolicznościowe na terenie warsztatu. Pracownie ta stwarza możliwość jak najlepszego wykorzystania indywidualnego potencjału rozwojowego uczestników, poprzez wzmacnianie pozytywne ich mocnych stron, wyławianie predyspozycji do rozwijania poszczególnych umiejętności, kierując się zasadą kompensacji.

GALERIE