Władze Koła

Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z siedzibą przy ul. Górnej 17 w Hrubieszowie, na podstawie przepisów Ustawy o Stowarzyszeniach Art.20 ust. 1 i 2 zawiadamia, że w dniu 8 maja 2019 r. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze wybrało na 4 - letnia kadencję nowe wladze Koła PSONI w Hrubieszowie:

Skład Zarządu Koła:

Przewodnicząca Zarządu Koła - Alina Tyszkiewicz

Wiceprzewodnicząca - Małgorzata Kudrel

Sekretarz - Regina Wieczorek

Skarbnik - Maria Kaniuga

Członek - Elektor - Irena Rybak

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca - Bożena Haciuk

Sekretarz - Wiesława Kańkowska

Członek - Barbara Pieczkowska