AKTUALIZACJA DANYCH KOŁA

Utworzono dnia 01.12.2016

Uprzejmie zawiadamiamy, że z dniem 29.11.2016r. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Hrubieszowie zmieniło nazwę na Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Hrubieszowie.
Zmiana formy prawnej została z tym dniem zarejestrowana przez Sąd rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedziba w Świdniku VI Wydział gospodarczy KRS. Obecnie jesteśmy jednostką terenową stowarzyszenia posiadająca osobowość prawną.
Oprócz zmian nazwy naszego Koła zmianie ulega numer w rejestrze KRS oraz NIP i REGON.
Aktualne dane Koła:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Hrubieszowie
Ul. Górna 17, 22-500 Hrubieszów
KRS 0000649601
REGON 365953504
NIP: 9191828943