O nas

Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnościa Intelektualną w Hrubieszowie, działa od 1993 r., a od 1 września 1997 roku swoja działalność rozpoczął Warsztat Terapii Zajęciowej, który realizuje zadania w zakresie rehabilitacji społeczno – zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika.

Warsztaty Terapii Zajęciowej zostały stworzone z myślą o osobach o różnym stopniu niepełnosprawności. Uczestnictwo w WTZ jest jedną z podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Warsztat oferuje aktywności z obszaru rehabilitacji społecznej i zawodowej osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnikami warsztatu mogą być osoby, z niepełnosprawnością intelektualną, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Uczestnikom staramy się proponować aktywności zbliżone do tego, czym zajmują się zawodowo ludzie dorośli oraz takie, które pomagają im włączać się w życie społeczne. Poprzez codzienną terapię rozwijają swoje możliwości i talenty. Biorą także udział w wystawach, konkursach, oraz przeglądach twórczości osób niepełnosprawnych korzystają również z różnych form rehabilitacji: psychoterapia, muzykoterapia, rekreacja - sport, wycieczki, wystawy itp. Działalność Warsztatu finansowana jest ze środków PFRON oraz powiatu.

W organizowanych przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Hrubieszowie zajęciach uczestniczy 48 osób w 8 pracowniach terapeutycznych.

Zajęcia we wszystkich pracowniach pozwalają zapomnieć o chorobie, dostarczają radosnych przeżyć, emocji i wzruszeń. Kształtują prawidłowe postawy społeczne, zachowania. Przygotowują do samodzielnego życia, funkcjonowania w środowisku.

Zajęcia w Warsztacie są, co jakiś czas urozmaicane wycieczkami oraz okolicznościowymi imprezami i zabawami.

W naszym Warsztacie zatrudniamy wykwalifikowana kadrę pedagogów, psychologa, rehabilitanta, doradcę zawodowego oraz pielęgniarkę, którzy poza prowadzeniem zajęć wynikających z programu placówki aktywizują osoby upośledzone umysłowo do włączania się w działania lokalnej społeczności.

Uczestnicy WTZ prezentują swój dorobek twórczy na wystawach i konkursach plastycznych, lokalnych i ogólnokrajowych zdobywając liczne nagrody.